Naposledy aktualizováno: 18.11.2020 21:26:02
Na úvodní stranu

Základní knihovna Čehovice

Ekologické minimum
1) Dopravní prostředek znečišťující ovzduší
2) Označení pro výrobky zdravé výživy
3) Nauka o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich prostředím
4) Souhrn organických látek v půdě
5) Nádoby na odpad
6) Opakované využití materiálů nebo výrobků
7) Odpad, který házíme do kontejnerů bílé nebo zelené barvy
8) Barva kontejneru na plast
9) Jiný název pro umělou hmotu
10) Náš chráněný vodní živočich