Základní knihovna Čehovice
Naposledy aktualizováno: 11.12.2018 21:27:52

Co to je knihovna

„Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním
předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování
a kulturního rozvoje jednotlivců i společenských skupin.“
(Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách, 1994)

 

OBRÁZEK : foto2.jpg

OBRÁZEK : foto8.jpg

 

OBRÁZEK : foto1.jpg

nahoře: ještě staré prostory knihovny

a níže, knihovna v novém... 

OBRÁZEK : knihovna_v_novem_1.jpgOBRÁZEK : knihovna_v_novem_2.jpgOBRÁZEK : knihovna_v_novem_3.jpgOBRÁZEK : knihovna_v_novem_4.jpgOBRÁZEK : knihovna_v_novem_5.jpg

 

 

Statistika  knihovny

Rok

počet knih v knihovně

počet čtenářů/      z toho děti do 15 let

počet výpůjček

počet uživatelů knihovny

(čtenáři, návštěvníci internetu, hosté, besedy)

prolongace

výpůjčky krásná

literatura

výpůjčky naučná

literatura

uživatelé internetu

návštěvy www stránek

2007

3 315

47/ 11

727

327

- - -

617

110

125

452

2008

3 315

35/ 9

633

489

- - -

548

85

182

775

2009

3 370

34/9

926

557

256

600

70

107

1 875

2010

3 391

40/9

1 385

 

387

 

331

 

973

 

81

 

124

1 142

 

 

 

 

2011

 3 395

34/6

1227 469  316 859 52 76

569

2012

3 398

35/6

1068 352 286 736 46 64

592

2013

3 398   37/16 1350   407  240 1 054  24   66  482

2014

3 430 50/17  1280  341 478  754   48  18  796

2015

 3 440 31/8 1012 322 325 647 40 10  994

2016

                 

2017

                 

 

 Služby poskytované v knihovně

 

  • meziknihovní výpůjčky - v naší knihovně je možné si objednat i knihy, které nemáme stále v knihovně, ale jiné knihovny ano. Stačí pouze přijít s přesným názvem a autorem knihy, ta se objedná a pokud bude v knihovně v Prostějově, tak se převeze do knihovny naší.
  • připojení k internetu - základním informačním pramenem v dnešní době je již neoddiskutovatelně internet. Nabízíme Vám počítač s připojením na internet, tato služba je poskytována bezplatně všem občanům. Internet je nejenom zdrojem zábavy pro nejmenší, ale také užitečnou pomůckou pro spoluobčany při vyřizování úředních věcí.
  • práce s počítačem - na našem počítači není pouze internet, ale obsahuje i textový a tabulkový editor, ve kterém si můžete napsat například úřední dopisy nebo domácí úkoly. 
  • administrativní služby - dále si u nás můžete vyplnit úřední listiny, žádosti - je Vám zde k dispozici tiskárna.

 

Návštěvní řád Internetu

1.Služby Internetu může využívat každý uživatel knihovny v souladu s Knihovním řádem .

2. Předpokládá se, že uživatel má základní znalosti s prací na počítači; pokud ne, může si vyžádat od pracovníka knihovny základní informace.

3. Uživatelé dbají pokynů pracovníků knihovny, jimž hlásí zahájení i ukončení práce se stanicí Internetu (dále PC). Po práci je povinen uživatel uvést PC do původního stavu, v němž mu byl předán obsluhou.

 

 
Proces zabral 0.0294 sekund času a 0.61MB paměti.